Vanliga frågor

Vad är det för regler som gäller i båtkön?
DBS är enligt avtalet med kommunen i första hand till för invånare i Danderyds kommun. Det innebär att den som inte är mantalsskriven i kommunen kan få vänta mycket länge på plats, då vi redan nu har lång kötid med bofasta. 

Kostar det någonting att köa för en båtplats?
Är du intresserad att ställa dig i kö för en båtplats är du välkommen att ansöka om medlemskap i klubben genom att fylla i uppgiftsblanketten som finns här på webbplatsen. Du skall därutöver erlägga både klubbens årsavgift samt en köavgift (årlig) för att behålla din plats i kön. Årsavgiften för medlemskap är 180 kronor och båtköavgiften 100 kronor (2023). Dessa skall erläggas senast den 30 november i förskott.

Vart skall jag betala in avgifter till klubben?
Klubben har ett Bankgiro 5583-1556 dit samtliga avgifter skall erläggas.

Hur lång är kötiden?
Klubben disponerar över 80-talet platser totalt i Framnäsviken och Germaniaviken. Kötiden är för närvarande över 15 år.

Min förälder har haft båtplats i många år, nu har hen sålt båten och är inte längre aktiv. Kan jag få ta över hens plats som familjemedlem?
Nej, båtplatsen är personlig och den som inte längre har behov av plats eller flyttar från kommunen är skyldig att underrätta Hamnchefen om detta. Någon möjlighet att överta annans båtplats finns ej.

Jag har båtplats men precis sålt min båt, kan jag hyra ut den tills vidare ?
Hamnkaptenen kan ge tillstånd till andrahandsuthyrning för högst en säsong.

Jag har blivit utslängd från båtkön trots att jag varit med i klubben i flera år, gör klubben som den vill? Ingen har hört av sig till mig eller skickat påminnelser!
Klubben är en ideell förening där funktionär och styrelse arbetar gratis för att medlemmarna skall få båtplats och service till lägsta möjliga pris. Det är varje medlems skyldighet att hålla klubben uppdaterad med kontaktuppgifter samt betala avgifterna enligt stadgarna och styrelsens beslut. Klubben har haft ett fåtal medlemmar som inte fullföljt dessa skyldigheter och som därför strukits från kön eller blivit av med sina platser.

 Jag har inte fått någon information från klubben på flera år - hur skall jag då kunna betala?
Det är varje medlems ansvar att tillhandahålla aktuella kontaktuppgifter där vi kan nå er - medlem som inte gör detta riskerar tyvärr att mista sin båt- eller kö-plats.  Tag för vana att alltid uppdatera kontaktuppgifterna varje år inklusive försäkringsuppgifter (för båtplatsinnehavare). 

Hur bestämmer ni vilka som får plats eller inte?
Styrelsen utser en Hamnkapten som tillsammans med kassören administrerar kölistan och betalningen av avgifter. Hamnkaptenen tillämpar strikt kötid samt att sökande är boende i kommunen och har båt (eller är på väg att skaffa båt).

Kan man överklaga Hamnkaptenens beslut?
Nej, styrelsen har delegerat köhanteringen till Hamnkaptenen – enskilda styrelsemedlemmar kan inte påverka fördelningen av båtplatser.