Senaste nytt

2022-10-25 Båtplatsinnehavare hittar den årliga uppgiftsblanketten som skall skickas in i Filarkivet

2022-05-01 Dokument från årsmötet är nu tillgängliga på Filarkivet inklusive det nya Upplåtelseavtalet som finns i
redigerbart format

2022-02-21 Kallelse och agenda till årsmötet som avhålles den 31 mars kl 19.00 på Djursholms Bibliotek
finns på denna länk i
DBS Filarkiv.

2021-03-01 Årsmötet äger rum (digitalt) den 23 mars kl 19.00. Kallelse och agenda kommer

publiceras på denna länk Filarkiv under katalogen Årsmöte 2021

2020-11-21 Styrelsen påminner om att betala in avgifterna enligt utskickad avi senast den 30 november

2020-08-17 Klubbens ekonomiska redovisning ligger numera integrerat i dokumentet

Kallelsen - ligger på filkatalogen

2020-03-22 Medlemmarna har tidigare fått en kallelse till årsmötetden 31 mars. Pga kända

omständigheter senareläggs mötet till den 14 maj kl. 19.15.

2019-10-16 Nya hamnpriser publicerade under Medlemskap och årsavgifter

2019-05-13 Klubbstugan i Framnäsviken är färdigställd och kommer att tas i bruk omgående.

2019-03-02 Kallelse och agenda till årsmötet som avhålles den 4 april kl 19.15 på Djursholms

Bibliotek finns nu på denna länk DBS Filarkiv.

Anmälan om deltagande lämnas senast den 31 mars till stenb.lindgren@telia.com eller på

telefon 070-4953723.

2019-03-02 DBS har beslutat att upphöra med Postgirot (Nordea) och endast

använda Bankgiro (5583-1556) och bankkonto (SEB) för betalningar framöver.