Senaste nytt

2024-06-07                  Nya stadgar och protokoll från årsmötet finns nu i Filarkivet.

2024-02-27                  Välkommen till årsmöte den 25 mars kl 19 på Djursholms Bibliotek.  Kallelse och agenda publiceras på denna länk DBS Filarkiv
                                    under katalog Årsmöte 2024.

2023-03-05                  Välkommen till årsmöte den 27 mars kl 19.00 på Djursholms Bibliotek.  Kallelse och agenda publiceras på
                                    denna länk Filarkiv under katalogen  Årsmöte 2023

2022-10-25                   Båtplatsinnehavare hittar den årliga uppgiftsblanketten som skall skickas in i Filarkivet

2022-05-01             Dokument från årsmötet är nu tillgängliga på Filarkivet inklusive det nya Upplåtelseavtalet som finns i
                                    redigerbart format

2022-02-21             Kallelse och agenda till årsmötet som avhålles den 31 mars kl 19.00 på Djursholms Bibliotek
                                    finns på denna länk i DBS Filarkiv.

2021-03-01                  Årsmötet äger rum (digitalt) den 23 mars kl 19.00.  Kallelse och agenda kommer

                                    publiceras på denna länk Filarkiv under katalogen  Årsmöte 2021

2020-11-21                  Styrelsen påminner om att betala in avgifterna enligt utskickad avi senast den 30 november

2020-08-17                  Klubbens ekonomiska redovisning ligger numera integrerat i dokumentet 

                                    Kallelsen - ligger på filkatalogen

2020-03-22                  Medlemmarna har tidigare fått en kallelse till årsmötet den 31 mars. Pga kända

                                    omständigheter senareläggs mötet till den 14 maj kl. 19.15.

2019-10-16                 Nya hamnpriser publicerade under Medlemskap och årsavgifter