Medlemskap och avgifter

Dessa avgifter har fastställts vid årsmötet 2020.

Årsavgift 180 kronor
Båtköavgift 100 kronor (utöver årsavgiften)

Samtliga avgifter skall erläggas i förskott senast den 30 november. OBS! De medlemmar som står i kö eller har båtplats men som inte lämnat uppdaterade uppgifter till klubben riskerar att bli av med köplats eller båtplats eftersom vi inte har resurser att efterforska era kontaktuppgifter. Ha som regel att alltid informera klubben när du byter adress / kontaktuppgifter. OBS! Båtplatsinnehavare måste fylla i uppgiftsblanketten för sin båt årligen då vi annars riskerar att bli utan ersättning vid försäkringsfall. Det är varje båtplatsinnehavares ansvar att utan uppfordran tillhandahålla klubben med denna information. Medlemmar skall också skicka in Registerblanketten och hålla klubben uppdaterad med eventuella förändringar.

Dokument När/Uppdateringsfrekvens Varför ?
Upplåtelseavtal vid tilldelning av plats/regeländring Hyresavtal
Register/uppgiftsblankett årligen eller vid ändring av båt, Klubben behöver aktuella uppgifter om din båt försäkrings- eller ägar-uppgifter

Registerblankett och Båtplatsavtal (viktigt!) finns på länken DBS Filarkiv.
Samtliga avgifter skall erläggas till klubbens Bankgiro 5583-1556.

Båtplatsavgifter

Framnäsviken norra Framnäsviken södra Germaniaviken
Plats 3 till och med 33 2100 kr Plats 102 till och med 110 2800 kr Plats 1 till och med 12 1700 kr
Plats 34 till och med 52 2450 kr Framnäsviken bojplats 1000 kr