Medlemsförmåner

Kvalificerade besiktningsmän:  ab.hammar@telia.com.     

Beställ din DBS standert genom att betala in 125 SEK till Bankgiro 5583-1556 och ange Namn och Adress. När betalning inkommit postas standert Till Er.

Diverse länkar till organisationer och intresseföreningar som även kan ge vissa rabatter för DBS medlemmar

Nautiska Klubben (Tallholmen)

Nämnden för båtlivsutbildning - NFB

Svenska Sjö

Tidningen "Båtliv"