styrelseinfo‎ > ‎

Pontonbrygga

Detta meddelande tillställs medlemmarna i Djursholms Båtsällskap samt kontaktpersoner i övriga båtklubbar i kommunen för vidarespridning till dessas medlemmar.  

Kort bakgrund: I samband med renovering av kajer i Framnäsviken har kommunen erbjudit DBS att hyra en pontonbrygga för utläggning i Framnäsviken. Närmare detaljer om bryggan framgår av bilagan.  Anledningen till detta meddelande är att en grupp boende kring Framnäsviken bedriver olika aktiviteter för att stoppa detta. Man har anlitat advokat och man sprider en namnlista till kommunens beslutfattare. Från vår sida ser vi det som angeläget att också påvisa för kommunens politiker att det finns ett starkt båtintresse i kommunen och med hänsyn till de långa köerna för båtplats så behövs flera platser. Pontonbryggan kan lätta något på kösituationen.  Vi hoppas Du vill stödja detta genom att skriva under en namnlista som påvisar behovet av flera båtplatser och som stöder utläggningen av denna pontonbrygga.

 För att skriva under gör Du följande:

 Vidarebefordra följande meddelande till hamnkapten@djursholmsbat.com och fyll i

 Ja, jag är positiv till att en pontonbrygga läggs ut i Framnäsviken

 

Namn

Adress

epost

 

 

 

 

 

 

 

Å DBS styrelses vägnar

 

Comments