2021-03-01                  Årsmötet äger rum (digitalt) den 23 mars kl 19.00.  Kallelse och agenda kommer
                                    publiceras på denna länk 
Filarkiv under katalogen  Årsmöte 2021

2020-11-21                  Styrelsen påminner om att betala in avgifterna enligt utskickad avi senast den 30 november

2020-08-17                  Klubbens ekonomiska redovisning ligger numera integrerat i dokumentet 
                                    Kallelsen - ligger på filkatalogen

2020-03-22                  Medlemmarna har tidigare fått en kallelse till årsmötetden 31 mars. Pga kända
                                     omständigheter senareläggs mötet till
 den 14 maj kl. 19.15.

2019-10-16                 Nya hamnpriser publicerade under Medlemskap och årsavgifter

2019-05-13                 Klubbstugan i Framnäsviken är färdigställd och kommer att tas i bruk omgående.

2019-03-02                 Kallelse och agenda till årsmötet som avhålles den 4 april kl 19.15 på Djursholms
                                   Bibliotek finns nu på denna länk DBS Filarkiv.  

                                   Anmälan om deltagande lämnas senast den 31 mars till stenb.lindgren@telia.com eller på
                                   telefon 070-4953723.

2019-03-02                 DBS har beslutat att upphöra med Postgirot (Nordea) och endast                              
                                    använda Bankgiro (5583-1556) och bankkonto (SEB) för betalningar framöver.