2020-08-17                  Klubbens ekonomiska redovisning ligger numera integrerat i dokumentet 
                                    Kallelsen - ligger på filkatalogen

2020-03-22                  Medlemmarna har tidigare fått en kallelse till årsmötetden 31 mars. Pga kända
                                     omständigheter senareläggs mötet till
 den 14 maj kl. 19.15.

2020-03-10                 Årsmötet äger rum tisdagen den den 31 mars kl 18.30 på Djursholms Bibliotek
                                    Kallelse och agenda finns på denna länk  DBS Filarkiv
                                    Anmälan om deltagande lämnas senast den 27 mars 
till stenb.lindgren@telia.com eller
                                   
på telefon 070-4953723.


2019-10-16                 Nya hamnpriser publicerade under Medlemskap och årsavgifter

2019-05-13                 Klubbstugan i Framnäsviken är färdigställd och kommer att tas i bruk omgående.

2019-03-02                 Kallelse och agenda till årsmötet som avhålles den 4 april kl 19.15 på Djursholms
                                   Bibliotek finns nu på denna länk DBS Filarkiv.  

                                   Anmälan om deltagande lämnas senast den 31 mars till stenb.lindgren@telia.com eller på
                                   telefon 070-4953723.

2019-03-02                 DBS har beslutat att upphöra med Postgirot (Nordea) och endast                              
                                    använda Bankgiro (5583-1556) och bankkonto (SEB) för betalningar framöver.