home‎ > ‎

Medlemskap och årsavgifter

Dessa avgifter har fastställts vid årsmötet 2018.
 
Årsavgift                  180 kronor
Båtköavgift              100 kronor (utöver årsavgiften)
 
Samtliga avgifter skall erläggas i förskott senast den 30 november. OBS! De medlemmar som står i kö eller har båtplats men som inte lämnat uppdaterade uppgifter till klubben riskerar att bli av med köplats eller båtplats eftersom vi inte har resurser att efterforska era kontaktuppgifter.  Ha som regel att alltid informera klubben när du byter adress / kontaktuppgifter. OBS! Båtplatsinnehavare måste fylla i uppgiftsblanketten för sin båt årligen då vi annars riskerar att bli utan ersättning vid försäkringsfall. Det är varje båtplatsinnehavares ansvar att tillhandahålla klubben med denna information löpande. Medlemmar skall också skicka in Registerblanketten och hålla klubben uppdaterad med eventuella förändringar.
 
Dokument                            När/Uppdateringsfrekvens                    Varför ?
Upplåtelseavtal                     vid tilldelning av plats/regeländring          hyresavtal
Register/uppgiftsblankett      Årligen eller vid ändring av 
                                             båt- eller kontaktuppgifter                         klubben behöver aktuella uppgifter 
                                                                                                               om din båt, försäkringsnummer/bolag,
                                                                                                               samt var 
vi ka nå dig för att
                                                                                                               skicka
 ut avgiftsavier mm
         
Registerblankett och Båtplatsavtal (viktigt!) finns på länken DBS Filarkiv.

Samtliga avgifter skall erläggas till klubbens Bankgiro 5583-1556.
 
Båtplatsavgifter
Framnäsviken norra
Plats 3 till och med 33              1800 kr
Plats 34 till och med 52             2100 kr
Framnäsviken södra
Plats 102 till och med 112          2400 kr
Framnäsviken bojplats               1000 kr
Germaniaviken
Plats1 till och med 12                1500 kr
Comments